Recopilatori de Material para Aquelarre Publicat a Revistes LiderPer als nostàlgics de la primera etapa d’Aquelarre, que van veure créixer al monstre des de petit i per als curiosos que han descobert el joc recentment però els interessa saber com el van alimentar per créixer tant, hem recopilat tot el material referent a Aquelarre publicat en una de les seves fonts que l’ha acompanyat durant anys, la revista LIDER, un clàssic entre clàssics, durant dos de les seves diferents etapes.

El resultat és un PDF de 180 pàgines que hem dividit en 5 seccions.
La primera recull totes les novetats referents al joc, notícies i alguna entrevista.
La segona aglutina tots “los secretos del diablo”, secció sobre consultes i dubtes del joc dirigida pel seu propi creador, Ricard Ibáñez.
La tercera es tracta d’ajudes diverses que complementen el joc.
La quarta recull els dossiers, àmplies seccions que aprofundeixen en un tema específic, relacionats amb Aquelarre. Aquests solien contenir informació, ajudes i ambientacions.
Finalment, la cinquena inclou un índex de totes les Aventures o com ho escrivien en la mateixa revista “mòduls”. Ordenades cronològicament per ordre d’aparició, el mateix nom de cada aventura funciona com a enllaç perquè pugueu descarregar-les en PDF.

El PDF conté dos índexs. El principal ordenat segons les seccions i la paginació del document i un altre al final que segueix l’ordre cronològic de les publicacions.

Un cop més volem destacar que aquest recopilatori s’ha fet sense ànim de lucre, amb l’únic afany que no es perdi tot aquest material i que pugui ser d’utilitat a directors i jugadors de Aquelarre. Amb ell també volem agrair a tots aquells que van escriure, van editar, maquetar, van il·lustrar o van col·laborar en la creació de les Revistes Lider i per descomptat en la creació de l’Univers d’Aquelarre.

Per acabar volem fer una especial menció a la tasca del Doctor Albán en escanejar tots els Números de la revista Líder i al web de Sinergia de rol on estan emmagatzemats i d’on els hem descarregat per fer aquest recopilatori.

Podeu descarregar el PDF a la secció INVENTARI/REVISTES I FANZINS d’aquest lloc web o al següent botó.