MAGIA

Aquesta secció està dedicada a la màgia. Hi trobareu un resum dels conceptes básics de la magia a Aquelarre, la racionalitat o irracionalitat, el vis o nivell dels encanteris, els PC o punts de concentració, la naturalesa, l’origen o la forma dels encanteris, així com un resum de l’ús i activació d’encanteris.

També hi trobareu la guia de creació d’encanteris, el gran grimorio, que és un compendi de tots els encanteris publicats en el Manual Bàsic d’Aquelarre i als suplenments Daemonolatreia i Ars malèfica, y el buscador d’encanteris en format taula.

NATURALESA I ORIGEN DE LA MÀGIA

Magia Blanca o Negra. Tipus de magia segons el seu origen, forma de la magia y els seus componentes.

ÚS DE LA MÀGIA I ELS ENCANTERIS

Conceptes i requisits bàsics per l'aprenentatge i ús de la màgia a Aquelarre.

EL GRAN GRIMORIO I EL BUSCADOR D'ENCANTERIS PUBLICATS A:

  • MANUAL BÀSIC I BREVARIUM

  • ARS MALEFICA

  • DAEMONOLATREIA

  • MÀGIA CABALÍSTICA

GUIA DE CREACIÓ D'ENCANTERIS ENCHRIDON MAGICES

Creada per Juan Pablo Fernández del Río explica tots els pasos per la creació de nous encanteris per Aquelarre.

1. EFECTES I DURACIÓ
2. FORMA (Talismà, Pocions, Maleficis… )
3. COMPONENTS
4. PREPARACIÓ
5. CADUCITAT
6. NATURALESA I ORIGEN
7. DESCRIPCIÓ
8. CALCULAR LA VIS
9. NOM DE L'ENCANTERI

LA CÀBALA, EL RECOPILATORI DE LA MAGIA CABALÍSTICA

INCLOU ELS ENCANTERIS CABALÍSTICS PUBLICATS PER AQUELARRE. ES DIVIDEIXEN EN TRES FAMILIES SEGONS LA SEVA NATURALESA:

  • SEFIRÒTICS

  • QLIPOTHICS

  • PROHIBITS

^