FE

La secció Fe fa referència a les creences i institucions religioses o de fe en l'època del Joc de rol Aquelarre. La dividim en diverses pàgines que resumim a continuació amb els seus enllaços corresponents.

Diferenciem dos blocs, el primer fa referència a la Religió catòlica i es divideix en dues pàgines, una dedicada a l'Església i els Papes i una altra dedicada al Tribunal de la Santa Inquisició i els seus inquisidors generals. El segon bloc tracta sobre la creença del bé i el mal, està dividit novament en dues pàgines més que fan referència als éssers, que podem trobar en el joc, que habiten al cel ia l'infern respectivament.

L'ESGLÉSIA I ELS PAPES

Jerarquia de l'església, ordres Religioses i Papes

EL TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICIÓ

Creació i organització de la Inquisicón i els seus Inquisidors Generals

A les pàgines del cel i l'infern trobareu les jerarquies celestial i infernal en diverses taules en funció al tipus d'éssers que facin referència. Permeten realitzar cerques o filtrar el seu contingut amb la finalitat d'obtenir la informació rellevant que es precisi trobar de forma fàcil mitjançant les connexions i les dades recopilades. Extrets en la seva major part del Manual Bàsic i el Suplement Daemonolatreia de Nosolorol.
En les següents pàgines ens encarreguem d'explicar com pots utilitzar aquestes taules.

ANGELICUM NATURA

Jererquía, organització i tipus de Criatures celestials.

RERUM DEMONI

Jereaquia de l'Infern. Dimonis Majors, Menors i servidors. Les seves tasques i relacions.

^