FRONTERES

Les fronteres dels diferents regnes o comtats de la península Ibèrica van anar variant des de la invasió Àrab en l'any 711 fins a l'expulsió d'aquests en l'any 1492. Aquestes variacions frontereres es produïen per diversos motius que afectaven directament en el repartiment del territori. Les guerres i conquestes, el que esdevenia en els regnes, qui manava a ells i finalment els enllaços matrimonials i les aliances. Per tot això dividim la pàgina fronteres en les seccions següents.

REIS I GOVERNANTS

Els que manaven i prenien les decisions.

BATALLES I TRACTATS

Confrontacions, conquistes o acords.

Malgrat que el manual básic d'Aquelarre situa la cronología del Joc entre 1250 i 1500 hi ha mòduls que permeten ampliar-lo més enllà del 1700.
La nostra intenció, en aquest portal web, és oferir alguns detalls històrics que ajudin a situar les partides i fer jugable el manual des 711. 

RECOPILACIÓ DE CRONOLOGIES OFICIALS D'AQUELARRE PUBLICADES DURANT LES ETAPES DE JOC INTERNACIONAL I PROYECTOS EDITORIALES CROM

ÍNDEX DE CONTINGUT

• La península Ibérica de 1279 – 1481
• Cronologia de Pedro I de Castella de 1334 – 1369
• Conflictes armats a la península de 1300 -1450
• Aconteixements al Principat de 1298 – 1410
• Cronologia de Rinascita de 1451 – 1598
• El Madrid Medieval de 1083 – 1495
• El Madrid dels Austrias de 1500 – 1700
• Listat dels Inquisidors Generals d'España
• Cronologia del Tribunal de la Santa Inquisició
• Cronologia de Sefarad de 70 – 1497
• Cronologia d'Al Andalus de 710 – 1609
• La Cordoba baix-medieval de 1023 – 1493

MAPES DE L'EVOLUCIÓ DELS REGNES DE LA PENÍNSULA I LES SEVES FRONTERES DE 711 A 1492

^