US DE LA MAGIA I ELS ENCANTERIS A AQUELARRE

Conceptes Bàsics sobre la Màgia en Aquelarre

Irracionalitat i Racionalitat

IRR i RR Irracionalitat i Racionalitat són dues característiques antagòniques que formen un mateixa unitat i poden arribar a diferents valors sempre complementant-se. Determinen si els personatges creuen o no en la màgia i tot el que és irracional.

Els éssers RRacionals no creuen en la màgia i per tant no podran usar-la però hi haurà situacions en què no els afectarà.
La irracionalitat és la creença en la màgia, permet usar-la i també ser afectat per ella. Per activar qualsevol encanteri s’ha de realitzar una tirada amb èxit de IRR tenint en compte possibles modificadors que veurem en l’apartat Llançar o activar Encanteris.
Per norma genreral un humà “normal" hauria 50% IRR i 50% de RR. La suma d’ambdues sempre ha de ser 100%. La IRR mai pot ser inferior a 0% però si pot arribar a 200% en aquest cas la RR serà -100%.

magia hechizos conjuros invocaciones aquelarre juego rol

Vis (nivell de l'encanteri)

El VIS és el nivell dels encanteris. A més VIS s’incrementa la dificultat de l’encanteri mitjançant un modificador negatiu a la seva tirada de Irracionalitat usada per a l’activació de l’encanteri. El VIS també determina els Punts de Concentració (PC) que gastarà cada encanteri.

Punts de Concentració

Els punts de concentració o PC són un valor numèric equivalent al 20% de la IRR del Personatge i representen l’energia mística del mag que li permet realitzar encanteris. Cada vegada que es llanci encanteri, s’activi o no amb èxit, el mag perd un nombre determinat de PC en funció a la VIS de l’encanteri.

Nom del Encanteri

Nom en llatí
Forma de l’encanteri, naturalesa i origen de l’encanteri

· Caducitat: En el cas de les pocions, ungüents i alguns talismans, temps màxim que poden aguantar sense fer-se malbé. Un cop passat aquest temps, les dosis no gastades o l’objecte perden els seus efectes i cal tornar a fabricar-los. A la resta d’encanteris s’indica un simple “No Aplicable", ja que no tenen un temps de caducitat.

· Duració: Indica el temps que es mantenen els efectes de l’encanteri, ja siguin assalts, minuts, mesos o el que s’indiqui. Alguns encanteris no tenen una durada determinada que es tracta d’encanteris que no es veuen afectats pel temps o que són permanents, el que s’indica amb un simple “No Aplicable" o “Permanent", segons l’encanteri.

· Components: Una llista dels ingredients que el mag ha de reunir per utilitzar o fabricar l’encanteri. Alguns d’aquests components poden procedir de certes criatures irracionals o fer referència a un altre encanteri.

· Preparació: Una explicació el més detallada possible de com s’utilitzen els components de l’encanteri per fabricar o activar el mateix.

· Descripció: L’últim apartat s’encarrega de detallar els efectes de l’encanteri en el cas que el mag tingui èxit en el seu tiratge de llançament, encara que alguns encanteris inclouen també la descripció del que passarà en cas que falli o pifii.

Requisits bàsics per a l'aprenentatge i ús de la màgia en Aquelarre

En el joc de rol Aquelarre es considera mag a qualsevol personatge que realitzi màgia, independentment de la seva professió. 

Per a això ha de complir els dos requisits bàsics següents:

1. TENIR ALMENYS 50%
A CONEIXEMENT MÀGIC

· S'han de tenir uns coneixements mínims sobre la màgia, l'ocultisme i els mecanismes que permeten la utilització d'encanteris. En termes de joc, això vol dir que el PJ ha de tenir, almenys, un 50% a la competència de Coneixement Màgic.

2. TENIR ALMENYS 50%
A IRRACIONALITAT

· A més, el personatge ha de creure en l'aspecte més fantàstic i irracional del món, demostrant fermesa i convicció en l'existència d'aquesta visió, el que significa que ha de posseir almenys un 50% en Irracionalitat.

Aquestes dues regles són generals i han d’aplicar-se i complir sempre, en tots els tipus o orígens de màgia de Aquelarre.

A més, depenent del seu origen, alguns tipus de màgia, poden obligar a complir més requisits per poder ser practicades. És el cas de la Màgia Pagana, la Demonología o la Cabalística detallades en els suplements Ars Malèfica, Daemonolatreia i Sefarad. respectivamente.

Com sempre, recomanem llegir minuciosament el manual o els suplements abans d’usar un encanteri concret.

Cal destacar que tots els Pj que durant la creació del seu personatge compleixin aquests dos requisits poden començar el joc amb un nombre variable d’encanteris inicials determinats segons la taula d’encanteris inicials del manual (MB 48) en funció del seu percentatge en la competència coneixement màgic.

Les professions orientades a l’ús de la màgia o que són conseqüència directa d’aquesta tindran més facilitats per aprendre i realitzar conjurs. Aquestes professions són: Alquimista, Bruixot, Ghazi, Cabalista (Decameron).

Però en funció a la professió i la interpretació i ús que l’bruixot faci de la màgia així com dels encanteris que aprengui i empri es deriven un gran nombre d’arquetips de mags com es pot veure en els exemples del manual (MB 238) a continuació citem alguns.

Arquetips de Mags i el seu Grimori d'encanteris

ENDEVÍ

· Clarividencia
· Espejo de Salomón
· Intuir la Magia
· Lámpara o Varita de Búsqueda
· Maldición de Caín
· Polvos Elementales
· Ritual del Clavo
· Rostro de Ladrón
· Susurro de Secretos
· Vino de la Verdad
· Visión de Futuro

FLAGELL DE BRUIXES I DIMONIS

· Aceite de Hechicerías o Armadura Constelada
· Arma Invicta
· Bálsamo de Curación
· Corazón de León
· Círculo de Protección
· Cruz de Caravaca
· Filo Constelado
· Infusión de Serenidad
· Intuir la Magia
· Piel de Lobo
· Presteza

CRIDAVENTS

· Bendición de Jonás
· Brazalete Lunar
· Clarividencia
· Cruz de Caravaca
· Cuerda de Cridavents
· Don de Tritón
· Fortuna
· Polvos de Hechicería
· Varita de Búsqueda
· 2 hechizos más de magia blanca popular

DEUS EX MACHINA

· Alma de Estatua
· Amuleto
· Bálsamo de Curación
· Fuerza de Gigante
· Intuir la Magia
· Manto de Sombras
· Piel de Lobo
· Piedra de Sanación
· Polvos de Viaje
· Talismán de Protección
· Ungüento de Bruja

ERUDIT

· Don de Palabra
· Filtro de Memoria
· Latón de Nuevas
· Leche de Sapiencia
· Mano de Gloria
· Polvos Elementales
· Sabiduría
· Susurro de los Secretos
· Talismán Planetario de Mercurio
· Tinta Prodigiosa
· Vino de la Verdad

ADORADOR DE DIMONIS

· Aliento del Diablo
· Aquelarre (a su Señor)
· Aquelarre menor (del lugarteniente de su Señor)
· Cáliz Maldito
· Invocación del Demonio Elemental de su Señor)
· Oración Oscura
· Punzón de Invocación
· Ungüento de Bruja
· 3 hechizos de magia negra asociados a su Señor

GOLIARD PUNYETER

· Aquelarre Menor a Beherito o Lucianel
· Bendición de Pepín
· Cadenas de Silcharde
· Don de Surgat
· Maldición de Lobisome
· Manto de Sombras
· Polvos de Seducción
· Talismán de Protección
· Travesura
· Trampa Goética o Maldición del Hierro
· Ungüento de Bruja

MAG ÀRAB

· Dibbuk
· Encadenar a un Djinn
· Espejo de Salomón
· Invocar a un Djinn
· Puerta Encantada
· Refugio del Hechicero
· Ritual del Clavo
· Polvos de Viaje
· Talismán de Protección
· Talismán Planetario de Mercurio
· Vínculo Mágico

NIGROMANT

· Anillo de Nigromante
· Aquelarre Menor a Beherito
· Castigo de Frimost
· Consultar a los Muertos
· Dibbuk
· Expulsión
· Golpe de Parca
· Invocación de Ánimas
· Morada Maldita
· Nigromancia
· Velo de la Muerte

VENEDOR AMBULANT DE FILTRES Y POCIONS

· Alivio del Rabioso
· Bebedizo de Sueños
· Caldero Mágico
· Conservación
· Destilación de Quintaesencias
· Don de la Palabra
· Fidelidad
· Filtro de Memoria
· Leche de Sapiencia
· Infusión de Serenidad
· Vigor

BRUIXA INFERNAL

· Alas del Maligno
· Aquelarre (a su Señor)
· Arrancar la Esencia
· Engendrar Lutín
· Invocación de Demonio
· Elemental (el de su Señor)
· Horca de Bruja
· Maldición
· Maldición de Bruja
· Maldición de Lobisome
· Talismán de Protección
· Ungüento de Bruja

BRUIXA MALÈFICA

· Arrancar la Esencia
· Atadura de Eunuco
· Demencia
· Furia
· Maldición
· Maldición de Strigiles
· Maldición de la Vela
· Marchitar la Juventud
· Morada Maldita
· Golpe de la Parca
· Revocar Maldición

MEIGA

· Alas del Maligno
· Invocación de Sombras
· Aquelarre de Agaliarepth
· Aquelarre Menor
· Condenación
· Dominación
· Engendrar Lutín
· Maldición del Lobisome
· Piel de Bestia
· Talismán de Protección
· Ungüento de Bruja

DONA DELS BOSCOS

· Amansar Fieras
· Bálsamo de Curación
· Brazalete Lunar
· Brazalete Solar
· Bendición de Hada
· Esencia de Hostilidad
· Fortuna
· Maldición de la Bestia
· Ojos de Lobo
· Pellejo de Bestia
· Presteza

CURANDERA

· Alivio del Rabioso
· Bálsamo de Curación
· Expulsar Enfermedades
· Hechizo Rojo
· Licor Sedante
· Piedra de Sanación
· Purificar Ponzoñas
· Revocar Maldición
· Saber de Partera o Dolores de Parto
· Vigor
· Virtud de Doncella

DUENDE

· Bendición de Hada
· Bebedizo de Sueños
· Bolsa de Duendes
· Cerradura Maldita
· Danza
· Falsas Visiones
· Mal de Ojo
· Manto de Sombras
· Sombras Fantasmales
· Travesura
· Velo de Hada

FADA

· Bendición de Hada
· Bebedizo de Sueños
· Dominación
· Encanto del Viajero
· Flauta de Fauno
· Fortuna
· Hacer Olvidar
· Manto de Sombras
· Rama de los Deseos
· Sombras Fantasmales
· Velo de Hada

SÚCUBE

· Amor
· Atadura del Deseo
· Dominación
· Fertilidad
· Filtro Amoroso
· Filtro de Olvido
· Incienso de Cópula
· Medalla de Virilidad
· Lujuria
· Polvos de Seducción
· Virtud de Doncella

LUTÍN

· Alas del Maligno
· Arrancar la Esencia
· Cadenas de Silcharde
· Discordia
· Furia
· Maldición de Strigiles
· Maldición de Gul
· Maldición de Lobisome
· Maldición de la Vela
· Pellejo de Bestia
· Travesura

Llançar o Activar Encanteris

En primer lloc hem de complir els requisits bàsics segons cada origen de màgia i disposar dels components en la seva forma correcta (talismà, ungüent, poció, malefici o invocació) per poder llançar l’encanteri. Tenint en compte cada vegada que vulguem activar un encanteri seguirem els 4 passos indicats en el manual (MB 158)

1. Declaració:

Primera fase del torn, calculades les iniciatives, s'anuncia l'encanteri que es va a realitzar.

El hechizo y su activación necesita la totalidad del turno (ambas acciones) algunos hechizos requieren una preparación previa que puede tener una duración variable.

2. Punts de concentració (PC):

Calcular i restar els punts de concentració en funció al VIS de l'encanteri.

Calcular y restar los PC que empleará el Pj para activar el hechizo según la tabla. Los PC se consumen siempre independientemente del resultado final del hechizo.

3. Càlcul del porcentage de IRR:

Calcular del tiratge de IRR per a l'activació de l'encanteri en funció al VIS i els penalitzadors de llançament.

La realización del hechizo se ve afectada por el VIS y los posibles penalizadores que sufra el mago según las condiciones en que lance el hechizo. Consultar la tabla.

TAULA DE CONSUM DE PC I PENALITZADORS DE IRR SEGONS EL VIS DE L’ENCANTERI

4. EL RESULTAT

Segons la tirada podem obtenir diferents resultats

ÈXIT

Si el mag obté un èxit en la tirada, l’encanteri produeix els efectes que apareixen recollits en la seva descripció. En cas que l’encanteri afecti directament a una persona, aquesta té dret a resistir als seus efectes (excepte si la descripció de l’encanteri indica el contrari): mitjançant un tiratge de RR amb un modificador negatiu igual a la quantitat de punts de IRR que posseeixi el mag per sobre del 100%.

CRÍTIC

Es gestiona de la mateixa manera que l’èxit normal.
Si afecta directament a la víctima, aquesta ha de fer la seva tirada de RR a la meitat de percentatge. En el cas que l’encanteri no obligui a tirada de RR seva durada o els seus efectes es multipliquen per dos. Si l’encanteri també requereix que la víctima tiri Temprança, aquesta es realitzarà a la meitat de percentatge.

FALLADA

Si el bruixot falla la tirada per activar el conjur, aquest no tindrà cap efecte però el mag haurà perdut els PC gastats en el seu llançament, a més del temps emprat i d’una dosi, si es tractava d’una poció o ungüent.
Si ho desitja i si encara li és possible, pot tornar a intentar-ho.

PÍFIA

El mag l’ha fet bona. L’encanteri s’ha activat, però produeix els efectes contraris als que es desitjaven.
El Director de Joc tindrà sempre l’última paraula pel que fa als resultats concrets, tot i que, en tot cas, la víctima de l’encanteri pifiado segueix tenint dret a la seva tirada de RR.

^