CASTELLS

Aquesta secció és un recull d'edificis medievals, majorment militars i religiosos, com ara: castells, torres, alcassabes, monestirs, esglésies, mesquites. En ells s'inclou dades rellevants com la seva descripció, història, arquitectura i plànols, llegendes i altres esdeveniments amb la intenció de poder fer-los servir com a motiu o recurs per crear o ambientar aventures.

La majoria han sigut triats per la seva importància o rellevància, encara que només fos en un moment històric puntual, i altres han estat triats per tindre algun element que hem considerat remarcable o interessant. Tant els textos com les imatges han sigut extrets de Wikipedia i Wikimedia commons. En alguns casos han sigut modificats, retocats o editats a conveniència dels nostres propòsits però sempre tenint en compte la seva llicència. Per això també adjuntem els enllaços pertinents al final de cada entrada o pàgina.

FUNCIONAMENT I ÚS

Per classificar-los, primerament els hem agrupat per regnes. Com que la frontera a l'edat mitjana no és fixa i molts d'aquests edificis van canviar de bàndol, forma o inclús finalitat d'ús a mesura que avancen els anys, hem decidit agafar el període que proposa el manual bàsic d'aquelarre, de 1250 dC fins a 1492 dC, que abasta un temps en què la frontera es manté força estable.

Un cop seleccioneu el regne podreu veure els edificis que hem introduït i podreu filtrar pel tipus d'edifici: castells, torres, monestirs, esglésies o mesquites.

TU TAMBÉ POTS COL·LABORAR

La nostra intenció és anar actualitzant els textos i si pot ser afegir llegendes o fets històrics que ajudin a crear o detallar millor les aventures. Per aquest motiu us animem a col·laborar i enviar-nos informació en tres simples passos.

FRONTERES DEL 1250 al 1492 d.C.

SELECCIONA EL REGNE

CASTELL TIPUS

MONASTIR TIPUS

^