L’ESGLÉSIA I ELS PAPES

L'ESGLÉSIA CATÒLICA EN L'EDAD MITJANA

L'Església catòlica, al segle V, s'havia estès per gairebé tot el territori de l'Imperi romà (des d'Hispania fins a Síria, amb les zones costaneres del nord d'Àfrica). Posteriorment, es van realitzar missions cap a zones del nord d'Europa, que van arribar fins a Irlanda, Gran Bretanya, Germania, i posteriorment zones d'Escandinàvia, Centreeuropa i les poblacions eslaves de l'Est. Aquest llarg procés abasta dels segles V al XI. Bona part d'aquestes missions, així com el treball de recristianitzar els territoris de l'antic Imperi romà d'Occident, va ser possible gràcies als monestirs, sobretot als benedictins. L'expansió de poblacions convertides a l'islam va portar a un progressiu declivi de les poblacions catòliques del nord d'Àfrica.

L'any 1054 es produeix el Gran Cisma entre l'Església Catòlica, a occident, i l'Església Ortodoxa, a Orient, a causa de les rivalitats entre els patriarcats de Roma i Constantinoble respectivament i les seves discrepàncies Teològiques.

Durant els segles XI i XIV es produeix un gran desenvolupament cultural gràcies a la institució de noves universitats eclesiàstiques, centrades sobretot en la teologia, però també amb facultats d'arts, de dret i, en alguns llocs, de medicina.

Al segle XIII van ser fundades i van començar a desenvolupar-se les ordes mendicants, que van tenir un gran influx en la vida religiosa de la societat.

Cap a finals del segle XIV es va produir un cisma, conegut com Cisma d'Occident, que va afectar a l'Església catòlica des de 1378 fins a 1417, va i que va provocar fortes tensions i el sorgiments d'idees de tipus conciliaristas, segons les quals un concili podria tenir més autoritat que el papa en alguns punts. El conciliarismo va ser condemnat en el concili V del Laterà el 1516.

DIVISIÓ DEL CLERGAT

PROFESSIONS A AQUELARRE

CLERGAT SECULAR:

  • Clergue
  • Sacerdot
  • Goliard

CLERGAT REGULAR:

  • Cavaller d'Ordre Militar
  • Monjo

CLERGAT SECULAR

Es compon de persones religioses que viuen entre la població i difonen el missatge religiós entre la gent. En primer lloc es troba l'alt clergat, format per bisbes i arquebisbes, que manen sobre una zona denominada diòcesi. Cada diòcesi està composta per petites parròquies gestionades pels sacerdots. Aquests, en segon lloc, vigilen la vida moral de les gents, oren per ells, els absolen dels seus pecats, els administren els sagraments i ofereixen la missa dels diumenges.

CLERGAT REGULAR

Es compon per les persones religioses que pertanyen a una ordre religiosa i viuen regits per una determinada regla monàstica i practicant els seus vots de pobresa, castedat i obediència. Cada Ordre segueix la Regla d'un sant i vesteix amb un hàbit d'un determinat color. Viuen reclosos en convents o monestirs dedicats al lema “ora et labora", a resar i treballar. Aquests monjos a més dels vots no poden posseir béns materials. Cada ordre té les seves característiques pòpies.

Ordres Religioses

Papes del S. IX al S. XVIII

^