Compendium Obiecti Magicis por JR DespuigCompendium Obiecti Magicis és una ajuda per Aquelarre escrita per JR Despuig. Dividida en tres parts, aquesta ajuda és el primer lliurament d’un recoplitari que recull tots els objectes màgics que han aparegut en els manuals, suplements i mòduls oficials publicats, des dels orígens del joc amb l’editorial Joc Internacional fins a l’actualitat, sota el segell de Nosolorol.

Aquest ajut ens descriu aquests objectes i els classifica en funció a la seva naturalesa en els blocs: Armes, Armadures, Llibres o Grimoris, Altres.

Cada Objecte disposa d’una fitxa descriptiva que inclou els següents paràmetres:

  • Nom
  • Descripció
  • Poders i funcionamient de l’objecte.
  • Origen (Diví, infernal, Deu, un mag, Ancestral… )
  • Lloc on es troba o en possessió de qui.
  • Poder: Valoració numèrica del poder de l’objecte.
  • Aparició: Manual o suplement on apareix aquest artefacte.

A l’espera de la segona part podeu descarregar el PDF a la secció INVENTARI / AJUDES DE JOC d’aquest lloc web o en els següents botons.

Aquesta ajuda va ser publicada el 15 de febrer de 2018 a Rerum Demoni: ENTRADA ORIGINAL