FRONTERES

Les fronteres dels diferents regnes o comtats de la península Ibèrica van anar variant des de la invasió Àrab en l’any 711 fins a l’expulsió d’aquests en l’any 1492. Aquestes variacions frontereres es produïen per diversos motius que afectaven directament en el repartiment del territori. Les guerres i conquestes, el que esdevenia en els regnes, qui manava a ells i finalment els enllaços matrimonials i les aliances. Per tot això dividim la pàgina fronteres en les seccions següents.

REIS I GOVERNANTS

Els que manaven i prenien les decisions.

BATALLES I TRACTATS

Confrontacions, conquistes o acords.

Malgrat que el manual básic d’Aquelarre situa la cronología del Joc entre 1250 i 1500 hi ha mòduls que permeten ampliar-lo més enllà del 1700.
La nostra intenció, en aquest portal web, és oferir alguns detalls històrics que ajudin a situar les partides i fer jugable el manual des 711. 

MAPES DE L’EVOLUCIÓ DELS REGNES DE LA PENÍNSULA I LES SEVES FRONTERES DE 711 A 1492

^