MAGIA

Aquesta secció està dedicada a la màgia. Hi trobareu un resum dels conceptes básics de la magia a Aquelarre, la racionalitat o irracionalitat, el vis o nivell dels encanteris, els PC o punts de concentració, la naturalesa, l’origen o la forma dels encanteris, així com un resum de l’ús i activació d’encanteris.

També hi trobareu la guia de creació d’encanteris, el gran grimorio, que és un compendi de tots els encanteris publicats en el Manual Bàsic d’Aquelarre i als suplenments Daemonolatreia i Ars malèfica, y el buscador d’encanteris en format taula.

NATURALESA I ORIGEN DE LA MÀGIA

Magia Blanca o Negra. Tipus de magia segons el seu origen, forma de la magia y els seus componentes.

ÚS DE LA MÀGIA I ELS ENCANTERIS

Conceptes i requisits bàsics per l'aprenentatge i ús de la màgia a Aquelarre.

EL GRAN GRIMORIO I EL BUSCADOR D'ENCANTERIS PUBLICATS A:

  • MANUAL BÀSIC I BREVARIUM

  • ARS MALEFICA

  • DAEMONOLATREIA

  • MÀGIA CABALÍSTICA

GUIA DE CREACIÓ D'ENCANTERIS ENCHRIDON MAGICES

Creada per Juan Pablo Fernández del Río explica tots els pasos per la creació de nous encanteris per Aquelarre.

1. EFECTES I DURACIÓ
2. FORMA (Talismà, Pocions, Maleficis… )
3. COMPONENTS
4. PREPARACIÓ
5. CADUCITAT
6. NATURALESA I ORIGEN
7. DESCRIPCIÓ
8. CALCULAR LA VIS
9. NOM DE L'ENCANTERI
^