Aventura: Ignis Diabolis por OrthancIgnis Diabolis, o de los males que asolaron la aldea de Oribaza, és una aventura per Aquelarre escrita per Orthanc, prolífic creador d’aventuras i material divers que podeu trobar al seu web PERSOROL o en aquest portal.

Cito els requisits del propi mòdul:

Aventura para un grupo de 3-6 jugadores de cualquier profesión. Sería conveniente que alguno de ellos fuera de origen asturleonés. Además, no estaría de más que uno de ellos poseyera condición nobiliaria, otro fuera un usuario de la magia, y todos contaran con una buena competencia en algún arma.

La aventura está en format PDF, de 11 pàginas, a més a més de la partida trobareu apéndixs amb toda l’ambientación, la història, els PNJ inclús un mapa de bella manufactura.

Us deixo L’ENLLAÇ de l’entrada original al seu blog, Perso Rol, publicada fa un mes.

Podeu descarregar el PDF a la secció AVENTURES/PARTIDES d’aquest lloc web o al següent botó.